Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін

Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін

Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін – одна  з провідних випускових  комісій технікуму, головною метою якої є підготовка молодших спеціалістів для забезпечення освітніх і професійних потреб регіону та надання  молоді можливостей щодо підвищення свого  освітнього та професійного рівня.

Циклова комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів за напрямом 6.030510 «Товарознавство і комерційне підприємництво» зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

З початку заснування технікуму було створено комісію під назвою товарознавчо-оргтехнічних дисциплін, яку очолювала Рац Л.Я.

В різні періоди циклову комісію очолювали досвідчені фахівці:

У 1962 року комісія була перейменована у циклову  комісію товарознавчих дисциплін, головою якої була Карпенко Олександра Павлівна.

У 1975 року комісію товарознавчих дисциплін очолювала Дунаєвська Ганна Євгеніївна.

У 1983 року головою циклової комісії товарознавчих дисциплін була Кулієва Людмила Михайлівна.

З 1993 по 1996 рік головою комісії була знов Кулієва Людмила Михайлівна.

Найбільш тривалий період останнім часом викладачі комісії працювали під керівництвом старшого викладача – Стьожки Людмили Іванівни, яка очолювала комісію товарознавчо-комерційних та обліково-економічних дисциплін в періоди з 1989 по 1992 рік та з 1997 по 2013 рік.

У 2010 році комісію було перейменовано у циклову комісію товарознавчо-комерційних та обліково-економічних дисциплін.

З жовтня 2014 року комісію очолює Владарчик Юлія Анатоліївна, спеціаліст з маркетингу, викладач першої категорії.

З 01.06 2014 року комісію було поділено на дві циклові комісії: комісію товарознавчо-комерційних та комісію обліково-економічних дисциплін.

У цикловій комісії працюють досвідчені, творчі та грамотні викладачі, які досконало володіють методикою викладання. Циклова комісія об’єднує 7 педагогічних працівників: 4 – «спеціалісти вищої категорії», з них 2 – мають педагогічне звання «старший викладач», 1– «спеціаліст І категорії», 1 – «спеціаліст ІІ категорії», 1 – «майстер виробничого навчання».

До складу комісії входять:

 • Владарчик Ю.А. – голова циклової комісії, викладач І категорії
 • Веремієнко Л.П. – заступник директора з виховної роботи, викладач вищої категорії
 • Коновалова О.Б. – завідуюча економічним відділенням, викладач вищої категорії
 • Лега Л.І. – завідуюча практикою, викладач ІІ категорії
 • Стежка Л.І. – методист технікуму, викладач вищої категорії, старший викладач
 • Зінов’єва Н.П. – викладач вищої категорії, старший викладач
 • Коломоєць Л.А. – майстер виробничого навчання.

Головна мета циклової комісії товарознавчо-комерційних дисциплін – підготовка висококваліфікованих молодших спеціалістів відповідно до вимог основних положень Болонського процесу, підготовка спеціалістів з достатніми професійними знаннями, професійною підготовкою, спеціалістів, які вміють застосовувати свої знання на практиці.

За роки існування технікуму викладачами циклової комісії було підготовлено багато кваліфікованих спеціалістів.

Багатьма з них пишаємось:

 • Свистун Дмитро Юрійович (головний спеціаліст Дніпропетровського обласного управління у справах захисту споживачів);
 • Попов Олег Миколайович (начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції);
 • Д’яченко Наталія Олексіївна (начальник сектору корпорації внутрішньої перевірки магазинів товариства АТБ «Маркет»);
 • Зайченко Валентина Іванівна (регіональний директор товариства АТБ «Маркет»);
 • Бабенко Ольга Олександрівна (головний спеціаліст по зв’язку з громадськістю Дніпропетровського відділення Національного банку України);
 • Лисенко Олексій Іванович (почесний консул республіки Кот дивуар);
 • Дурягін Іван Анатолійович (начальник комбінату громадського харчування і торгівлі Дніпровського заводу мінеральних добрив).

Та багато інших.

Циклова комісія товарознавчо-комерційних дисциплін сприяє підвищенню якості знань студентів денної та заочної форм навчання, формує знання, вміння і навички студентів з товарознавства непродовольчих товарів та харчових продуктів, основ стандартизації і управління якістю, менеджменту, маркетингу та інших спеціалізованих дисциплін.

Робота викладачів циклової комісії спрямована  на пошук шляхів оптимізації навчального процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах циклової комісії:

 • кабінет «Маркетингу, менеджменту та комерційної діяльності»;
 • кабінет «Товарознавства продовольчих товарів»;
 • кабінет «Товарознавства непродовольчих товарів»;

Викладачі циклу  надають майбутнім товарознавцям-комерсантам  знання з фахових дисциплін:

 • «Товарознавство продовольчих товарів»;
 • «Товарознавство непродовольчих товарів»;
 • «Організація і технологія торговельних процесів»;
 • «Комерційна діяльність»;
 • «Обладнання підприємств торгівлі»;
 • «Основи маркетингу»;
 • «Логістика»;
 • «Основи стандартизації, метрології та управління якістю»;
 • «Теоретичні основи товарознавства»;
 • «Основи менеджменту»;
 • «Торгівельна реклама»;
 • «Етика бізнесу»;
 • «Основи торговельного підприємництва»;
 • «Зовнішньоекономічна діяльність»

Завдання ц/к :

 • Поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку студента, активізацію його пізнавальної діяльності.
 • Розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення.
 • Удосконалення науково-методичного рівня викладання дисциплін, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
 • Підготовка студентів до свідомої участі в суспільному житті.

Методична проблема, над якою працює ц/к: формування пізнавальної активності студентів – як шлях до формування соціально-активного громадянина та грамотного фахівця в галузі торгівлі та комерційної діяльності.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання, ділові ігри, бінарні заняття, диспути; гурткову роботу, спрямовану на формування творчого, мислячого фахівця в галузі торгівлі та комерційної діяльності; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій майбутнього товарознавця-комерсанта; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; тижні циклової комісії.