Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ

Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету є вищим навчальним закладом державної форми власності та першого рівня акредитації.
Право на освітню діяльність підтверджено відповідною ліцензією, а всі спеціальності акредитовані.

Висококваліфікований колектив
Інноваційні технології навчання
Диплом державного зразку

Наші Спеціальності

Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ
Запрошує абітурієнтів на навчання за спеціальностями

Облік та оподаткування

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність та всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавець краще за інших знається на якості товарів. Він в лічені хвилини відрізнить справжню продукцію від фальшивки. Щоправда, дуже часто дефекти не можна визначити «на око», але й це не біда. Товарознавець впевнено себе почуває в будь-якій лабораторії, знає сотні ГОСТів, може визначити сорт, дізнатися про склад, перевірити, наскільки безпечна продукція. А для цього треба бути одночасно і хіміком, фізиком і, і мікробіологом. Але й цього мало, щоб відати товарами. Кожен фахівець у цій справі має вивчати ринок, знати потреби покупців, розбиратися у сучасній моді, вміти організовувати торгівлю, вести переговори, знати основи маркетингу, естетики, соціології, психології та ще багато чого іншого. Завдяки цим знанням професійний товарознавець завжди знає, що і як пропонувати покупцям, і як працювати з постачальниками. Складно? Звичайно! Проте дуже цікаво! Тим більше, що такі знання стали в нагоді б кожному з Вас у повсякденному житті.

Харчові технології

Спеціальність "Харчові технології" є ведучою спеціальністю коледжу. На сьогодні випускники отримують кваліфікацію техніка-технолога за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та робітничі професії кухаря 5-го розряду, офіціанта 5-го розряду. На заняттях студенти вивчають як традиційну, так і українську кухню, а також кухні народів світу. Теоретичні та лабораторно-практичні заняття проходять на високому науково-методичному рівні. Колектив викладачів спрямовує свою роботу на формування професійно-значущих якостей у майбутнього фахівця, впровадження нових ефективних методів і засобів навчання, передового педагогічного досвіду.

Можливість продовження навчання у вищих навчальних закладах за скороченою формою

Практична підготовка в організаціях партнерах з перспективою працевлаштування

Спеціальності затребувані на ринку праці

Відлік часу технікум починає з 26 вересня 1893 року. В будівлі, де зараз розташовано технікум відкрилося заводське двокласне училище з шестирічним курсом навчання. В ньому отримували освіту діти робітників і службовців.

Контакти

Адреса

Контакти

Правила прийому

до фахового коледжу харчових технологій та підприємництва

Переглянути правила

Контакти

Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва
+38 098 368 13 34
+38 098 368 13 34
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Кам'янське
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925