Освітня програма

Облік та Оподаткування

071 «Облік та оподаткування»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»;

Кваліфікація: бухгалтер.

Практичні навички студенти набувають на кращих підприємствах торгівлі та харчування м. Кам’янського та Дніпропетровської області.

Випускники коледжу можуть продовжити навчання за спорідненими спеціальностями за скороченим терміном навчання в:

  • Державному біотехнологічному університеті.
  • Полтавському університеті споживчої кооперації України.
  • Дніпропетровському університеті економіки та права і в інших вузах України.

Посади

Бухгалтер

Головний Бухгалтер

Керівні посади

Спеціальність “Облік та оподаткування” є важливою галуззю в сфері бізнесу та фінансів. Вона передбачає підготовку фахівців з навичками в області обліку, аудиту та оподаткування, які є необхідними для ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства.

На спеціальності “Облік та оподаткування” студенти вивчають основи бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування, фінансового аналізу та інших фінансових аспектів. Вони отримують глибокі знання про правила та норми бухгалтерського обліку, які необхідні для підготовки фінансової звітності та ведення ділової документації.

Студенти також вивчають сучасні програмні засоби та технології, які використовуються в обліку та оподаткуванні. Вони отримують навички роботи з бухгалтерськими програмами та електронними системами обробки фінансової інформації, що дозволяє їм ефективно виконувати завдання в області обліку та оподаткування.

Готуючись до кар’єри в області обліку та оподаткування, студенти також знайомляться з законодавством, що регулює оподаткування, та вивчають процедури податкового планування. Вони отримують уявлення про різні види податків, процедури їх розрахунку та способи зменшення податкового тягаря для підприємств.

Після завершення навчання на спеціальності “Облік та оподаткування” випускники можуть працювати в облікових відділах підприємств, аудиторських компаніях, податкових консультантах, банках, державних установах та інших сферах, де потрібні фахівці з фінансової звітності, аналізу та оподаткування.

ФКХТП ДДТУ забезпечує високоякісну підготовку студентів зі спеціальності “Облік та оподаткування”, надаючи їм необхідні знання, практичні навички та підтримку, що допоможе їм стати висококваліфікованими професіоналами в цій галузі.

Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва ДДТУ

 

м. Кам’янське,

Вул. Коваленко 10,

Індекс 51925

+38 098 368 13 34

dktddtu@gmail.com