Гуманітарна комісія

Комісія гуманітарних та соціально – економічних дисциплін у своїй діяльності переслідує основну тему : сформувати людину, що здатна жити в системи постійно мінливих життєвих координат, особистість, готову до правильного вибору морально – етичних пріоритетів у світі різних цінностей.
Дисципліни, які становлять основу комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін – багатовекторні, однак всі вони об’єднанні єдиною метою – сформувати у студентів загальнолюдські, морально – етичні й соціально – правові цінності й інтереси, які дозволять нашим випускникам стати не просто конкурентноспроможніми фахівцями, але й гармонійно розвиненою особистістю. На реалізацію цього важливого завдання й спрямовані творчі зусилля викладачів комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету.
З 1968 р.- 1971 р. комісію суспільних звітно-економічних дисциплін очолювала Бейгул Н.Ф.
З 1971 р. – 1975 р. головою комісії була Горєлишева М.М.
Згодом головою циклової комісії був Котлобай А.А.
Одна з перших очолювала комісію суспільних і соціально – економічних дисциплін Горбас Алла Іванівна.
З 1977р. головою комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін стала викладач з великим педагогічним досвідом, викладач – методист – Кириченко Валентина Василівна.
У різні роки комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відзначалася якісним викладацьким складом, так, викладачами комісії були: Бєнько Г.П. – кандидат історичних наук, відмінник народної освіти України; Єфремова Н.Ф. – кандидат економічних наук;
Заїка Н.І. – викладач-методист;
Кириченко В.В. – викладач-методист, відмінник народної освіти СРСР.
З 2010 року головою циклової комісії гуманітарних та соціально -економічних дисциплін є Штепа Олена Миколаївна , викладач вищої категорії .
До складу комісії входять як досвідчені, так і молоді викладачі :
Пасічник Олена Миколаївна – викладач іноземної мови, очолює міське методичне об’єднання викладачів іноземної мови Дніпродзержинського регіону.
Яцина Яна Юріївна – викладач іноземної мови , викладач другої категорії ;
Шевченко Ольга Володимирівна – викладач культурології, спеціаліст;
Гаврилюк Іван Павлович – викладач правознавства ,викладач вищої категорії;
Сердюк Марія Петрівна – викладач філософії, завідуючий технологічним відділенням.
У середовищі викладачів панує стійкий психологічний і творчий мікроклімат, відчувається підтримка й взаєморозуміння. Саме це допомагає викладачам комісії реалізовувати поставлені навчально – методичні завдання.