Про коледж

Матеріали відповідно до структури видання книги «Дніпродзержинський державний технічний університет – 95»

 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

про Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського
державного технічного університету

Історія колуджу є предметом гордості тих, хто у ньому працює і навчається, даниною глибокої подяки усім, хто збагачував його славу, створював традиції тa закладав фундамент на майбутнє.

Відлік часу коледж починає з 26 вересня 1893 року. В будівлі, де зараз розташовано технікум відкрилося заводське двокласне училище з шестирічним курсом навчання. В ньому отримували освіту діти робітників і службовців.

Після революційних подій 1917-1920 років училище деякий час продовжувало існувати. А потім в будівлі працювала звичайна середня школа.

Безпосередньо історія технікуму розпочинається 1955 року, коли було створено курси підвищення кваліфікації робітників торгівлі.

З 1960 року на базі курсів працювала Школа торгово-кулінарного учнівства, яка 1962 року була перетворена в Дніпродзержинський технікум радянської торгівлі.

Створення навчального закладу зумовлювалося потребами розвитку народного, господарства і підготовки кваліфікованих спеціалістів для сфери торгівлі і громадського харчування.

Першим директором технікуму стала Нікіфорова Тетяна Дмитрівна. Під час її керівництва відбулося становлення навчального закладу, сформувався педагогічний колектив і його традиції.

У 1970 році технікум очолив молодий перспективний керівник – Єфремов Віктор Петрович. На посаді відрізнявся наполегливістю, ефективністю в реалізації поставлених завдань.
Його наступником у 1984 році став Бенько Георгій Петрович. Відрізнявся про­фесіоналізмом в управлінні, педагогічною майстерністю, простотою і доступністю у спілкуванні, розумів потреби педагогічного і студентського колективів.

 З 2005 по 2008 роки технікум очолювала Заіка Ніна Іванівна.

У 2008-2010 роках керівник технікуму – Кравченко Сергій Олексієвич.

З 2010-2013 роки комерційний технікум очолював молодий та перспективний керівник Крючков Олексій Олександрович.

З грудня 2013 року директором технікуму призначено кандидата технічних наук, доцента Черненко Яну Миколаївну.

Викладання навчальних дисциплін у період становлення технікуму пов’язане з іменами таких талановитих фахівців своєї справи як Лега Любов Прокопівна, Нікіфорова Тетяна Дмитрівна, Заіка Ганна Калинівна, Горбас Алла Іванівна, Карпенко Олександра Павлівна, Горєлишева Марина Марківна, Кордиш Марія Семенівна, Гуськова Наталя Петрівна.

Історію творять люди – люди закохані в свою працю, в свій край і державу.

Від року в рік до лав колективу вливалися нові педагогічні кадри – Панібратюк Євгенія Петрівна, Мартиненко (Зінов’єва) Ніна Пилипівна, Сотникова Лідія Миколаївна, Бабенко Людмила Федорівна, Пономаренко Надія Григорівна, Безугла Валентина Михайлівна, Рац Любов Яківна , Дружина Людмила Федорівна, Ульянова Ірина Григорівна, Шварц Лідія Михайлівна, Волкова Людмила Григорівна, Кириченко Валентина Василівна, (в майбутньому відмінник народної освіти СРСР), Котлобай Андрій Андрійович, Михайлусь Галина Іванівна, Зібаровський Валерій Володимирович, Павленко Валентина Олексіївна, Макарова Інна Георгіївна (кандидат педагогічних наук), Лісняк Катерина Федорівна, Кожемяка Зоя Степанівна, Панаріна Людмила Іванівна, Курман Алла Яківна, Кулієва Людмила Михайлівна, Веремієнко Людмила Пилипівна, Сериденко Людмила Сергіївна, Панвіч Надія Андріївна, Потапенко Ольга Миколаївна, Жуковська Ірина Олександрівна.

З 1971 року навчальний заклад працює за теперішньою адресою. На вулиці Коваленко, 10 будівлю технікуму легко впізнати: великі вікна старовинної будови, зелень , мозаїка та сходинки ручної роботи.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою технікум послідовно і впевнено зводився на повний зріст, мужнів.

1991 року його перейменовано в Дніпродзержинський комерційний технікум.

У технікумі давно сформувався стабільний педагогічний колектив, який і створював його «обличчя».

На сьогодні відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 130 від 14 листопада 2011 року технікум приєднано до Дніпродзержинського державного технічного університету як структурний підрозділ – Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету із збереженням ліцензованого обсягу та державного замовлення на підготовку фахівців.

Свою діяльність технікум здійснює на основі та відповідно до Положення про Дніпродзержинський комерційний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету, затвердженого ректором Дніпродзержинського державного технічного університету від 02 липня 2012 року.

Технікум має ліцензію (серія АД № 073487 від 26.02.2013р.) на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів з трьох спеціальностей :
-5.03050901 «Бухгалтерський облік», за напрямом 0305 «Економіка та підприємництво»;
-5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», за напрямом 0305 «Економіка та підприємництво»;
-5.05170101 «Виробництво харчової продукції», за напрямом 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»;
що підтверджено сертифікатами, які надають право на таку діяльність (наказ МОН України від 09.07. 2009 р. № 2673 – Л).

Підготовка спеціалістів ведеться на технологічному та економічному відділеннях за денною і заочною формами навчання, на базі повної середньої і базової загальної середньої освіти та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Колектив технікуму вважає своїм найголовнішим завданням удосконалення рівня підготовки студентів за ступеневою системою освіти через передові та   інтерактивні методи навчання; створення умов для гармонійного розвитку особистості кожного студента та забезпечення високого професійного рівня спеціалістів, які будуть конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Випускники технікуму підготовлені для підприємницької, комерційної, організаційно-управлінської та виробничої діяльності на підприємствах різних форм власності.

За роки   існування   технікум   підготував   близько 10-ти тисяч кваліфікованих спеціалістів.

Багатьма з них пишаємося:

  • Свистун Дмитро Юрійович (головний спеціаліст Дніпропетровського обласного управління у справах захисту споживачів)
  • Попов Олег Миколайович (начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції)
  • Д’яченко Наталія Олексіївна ( начальник сектору корпорації внутрішньої перевірки магазинів товариства АТБ «Маркет»)
  • Зайченко Валентинаи Іванівна (регіональний директор товариства АТБ «Маркет»)
  • Бабенко Ольга Олександрівна (головний спеціаліст по зв’язкам з громадкістю Дніпропетровського відділення Національного банку України
  • Лисенко Олексій Іванович (почесний консул республіки Кот дивуар)
  • Дурягін Іван Анатолійович (начальник комбінату громадського харчування і торгівлі Дніпровського заводу мінеральних добрив)

Та багато інших!

Навчальний заклад має тісні зв’язки з провідними базовими підприємствами міста, серед яких молоді спеціалісти користуються попитом. Керівники підприємств запрошують студентів для проходження виробничої, технологічної і переддипломної практики та на постійну роботу.

Чимало викладачів можна назвати справжніми професіоналами, бо працюють вони більше двадцяти років і є носіям педагогічних традицій, справжніми наставниками-для молодих викладачів.

Зроблено багато, а попереду – нові плани.

Дніпродзержинський комерційний технікум має статус вищого навчального закладу І рівня акредитації, має чудову біографію, потужний кадровий потенціал.

Студенти та випускники технікуму традиційно перемагають на обласних, регіональних та міських конкурсах; стають лауреатами Всеукраїнських та обласних професійних змагань, вступають та продовжують навчання у вищих навчальних навчальних закладах таких, як Харківський державний університет харчування та торгівлі, Дніпропетровський університет економіки та права     ім. Альфреда Нобеля, Полтавський університет споживчої кооперації.

В навчальному закладі накопичений багатий досвід виховної роботи, яка включає в себе систему організаційних соціально – психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно – просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у студентів професійно необхідних психологічних якостей, моральної свідомості, що має забезпечити високу готовність випускників технікуму до практичної діяльності.

З метою формування творчої особистості застосовуються різноманітні форми виховної роботи: планові заходи циклових комісій, тематичні вечори, тематичні виховні години в групах, святкові концерти, конкурси, зустрічі з ветеранами війни і праці, дні здоров’я, туристичні походи та поїздки. Однією з форм виховної роботи, направленої на формування творчої особистості студента є участь студентів у роботі студентського самоврядування в технікумі.

Голова студентського парламенту технікуму постійно бере участь у міських та обласних семінарах де обговорюються питання та проблеми сучасного студентства. Дуже активно працює сектор волонтерського руху, члени якого постійно безкорисливо, в силу своїх можливостей беруть участь у благодійних акціях допомоги дітям та соціально незахищених верст населення. Це і благодійні акції для дітей дитячого будинку, допомога ветеранам, благодійні акції, присвячені Дню людей похилого віку, благодійні акції до Дня захисту дитини, організують благодійні акції для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Традиційним стало привітання дітей(мешканців дитячого будинку) з Новорічними святами. Студенти-волонтери готують для дітей Новорічні привітання, різноманітні заходи і конкурси, які завжди проходять цікаво і весело, не залишають байдужими жодного, хто поруч.

Вже багато років студенти технікуму приймають участь у обласному конкурсі творчих і талановитих студентів «Студентська весна», « А ну- мо, дівчата!», займають призові місця та отримують дипломи. Участь технікуму у районних фестивалях і конкурсах допомагає нашим студентам розкривати свій творчий потенціал і самостійно організовувати своє дозвілля цікаво і різноманітно. Активно працюють спортивні секції.

На базі технікуму створена зала бойової слави 45 АГАБР, яка діє з 1978 року. Всього у фондах зали зберігається 2405 експонатів. Зала бойової слави є осередком патріотичного виховання студентів технікуму. Матеріали про історичну експозицію, визволителів міста і життя Дніпродзержинська в роки Великої Вітчизняної війни регулярно поновлюються і з’являються в студентській газеті технікуму « Студентська блискавка». На святкування Дня Перемоги завжди запрошуються ветерани, які діляться цікавими розповідями про Велику Вітчизняну війну, про радість Перемоги.

З великою зацікавленістю студенти завжди слухають пісні буремних років у виконанні Заслуженої народної капели бандуристів України. Такі заходи проводяться щорічно, викликають велику зацікавленість у студентів і почуття гідності та поваги до старшого покоління.

Для розвитку здібностей і захоплень студентів у технікумі функціонують гуртки, секції та об’єднання за інтересами. В них найшла відображення робота за напрямом: художньо-естетична, національно-патріотична, еколого-натуралістична, туристсько-краєзнавча, освітньо-культурна. Розроблено план роботи надання підтримки творчої молоді. Розширюють світогляд студентів різноманітні конференції, вікторини, конкурси, тематичні вечори, які проводяться під час тижнів циклових комісій, культурних заходів у технікумі, регіональних олімпіад.

Ефективно працює бібліотека технікуму, яка забезпечує студентів навчальною, довідковою літературою та періодичними виданнями.

Багато років технікум плідно працює з місцевими органами управління та приймає активну участь у громадському житті міста.

Колектив Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету прагне підтримати свою добру славу, щоб приходили на навчання до нас молоді люди, що відчувають покликання до таких важливих та необхідних суспільству професій.