КОМІСІЯ МОН УКРАЇНИ

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної кредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і податкування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:

Бондаренко Тетяна Юріївна – доцент кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

Костюк Лариса Володимирівна – голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін Малинського лісотехнічного коледжу.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 05 червня по 07 червня 2019 року.