КОМІСІЯ МОН УКРАЇНИ

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:

Колісниченко Тетяна Олександрівна – завідувач кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

Найдук Галина Іванівна – заступник директора з навчальної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 05 червня по 07 червня 2019 року.