Комісія МОН України

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодшийспеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 №
743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:
Сагайдак Михайло Петрович – професор кафедри економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», доктор економічних наук, доцент, голова Комісії;
Губа Інна Вікторівна – завідувач відділення економіки та підприємництва Миколаївського державного коледжу економіки та
харчових технологій.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 04 червня по 06 червня 2019 року.