Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
ДКТ Товарознавство та комерційна діяльність
   
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ;

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»; спеціальність:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Кваліфікація: товарознавець – комерсант Згідно кваліфікаційної характеристики молодші спеціалісти можуть працювати:
  • керівниками виробничих підрозділів у роздрібній та оптовій торгівлі;
  • керівниками малих підприємств;
  • технічними і торговими представниками;
  • іншими молодими фахівцями.
Практичні навички студенти набувають на кращих підприємствах торгівлі та харчування м Дніпродзержинська та Дніпропетровської області, базах практики на узбережжі Чорного моря. Випускники технікуму можуть продовжити навчання за спорідненими спеціальностями зі скороченим терміном в:
  • Харківському державному університеті харчування і торгівлі.
  • Полтавському університеті споживчої кооперації України.
  • Дніпропетровському університеті економіки та права.
  • В інших вузах України.

Контакти

Адреса

Контакти

Контакти

Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва
+38 098 368 13 34
+38 098 368 13 34
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Кам'янське
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925