Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

ДКТ Товарознавство та комерційна діяльність

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ;

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»;
спеціальність:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація: товарознавець – комерсант
Згідно кваліфікаційної характеристики молодші спеціалісти можуть працювати:

  • керівниками виробничих підрозділів у роздрібній та оптовій торгівлі;
  • керівниками малих підприємств;
  • технічними і торговими представниками;
  • іншими молодими фахівцями.

Практичні навички студенти набувають на кращих підприємствах торгівлі та харчування м Дніпродзержинська та Дніпропетровської області, базах практики на узбережжі Чорного моря.

Випускники технікуму можуть продовжити навчання за спорідненими спеціальностями зі скороченим терміном в:

  • Харківському державному університеті харчування і торгівлі.
  • Полтавському університеті споживчої кооперації України.
  • Дніпропетровському університеті економіки та права.
  • В інших вузах України.