Технологічне відділення

Технологічне відділення – один з підрозділів Дніпродзержинського комерційного технікуму Дніпродзержинського державного технічного університету, роботу якого було започатковано у 2009 році, у зв’язку із реорганізацією навчального закладу, коли з денного та заочного відділень утворилися економічне та технологічне. Але, незалежно від змін назв відділень, технікум з початку свого існування, з 1962 року, успішно готує висококваліфікованих фахівців спеціальності: «Виробництво харчової продукції». З самого початку технологічне відділення почала очолювати Вільхова Олена Леонідівна – спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства». У 2010 році керувати технологічним відділенням стала спеціаліст першої категорії, викладач хімії – Іванова Олена Анатоліївна, яка протягом чотирьох років плідної праці на даній посаді продемонструвала високий рівень професійної майстерності. На сьогоднішній день завідувачем відділення є спеціаліст другої категорії, викладач української мови – Сердюк Марія Петрівна.

Кухар – одна із стародавніх і найблагородніших професій на планеті Земля. Недарма, відомий кухар та автор трактата «Физиология вкуса» писав: “Кухар, що відкриває нову страву приносить людству більше користі, ніж вчений, відкривши нову планету”. Саме тому за весь період існування відділення підготовлено понад 9 тисяч спеціалістів технологічного профілю, серед яких: техніки-технологи з приготування їжі, шеф-кухарі, офіціанти, адміністратори залу, бармени та багато інших.

Викладачі технологічного відділення – Куропятник О.В., Жуковська І.О., майстри виробничої практики та інші – підтримують тісний зв’язок з виробництвом і науковими установами, приймають участь та займають призові місця у професійних конкурсах місцевого та державного рівня, нагороджуються дипломами та подяками, отримують відзнаки за професіоналізм та креативність.

Основна увага в навчально-виховній роботі  на відділенні приділяється розвитку творчої особистості студента.  Передусім, це створення  середовища, що розвиває,  навчає і виховує. Кожна молода людина талановита і здібна.  І завдання педагогічних працівників  відділення виявити ці таланти та здібності і розвинути їх шляхом виховання віри у власні сили, спроможності реально оцінювати себе. Викладачі відділення всі свої вміння, досвід спрямовують на виконання цього завдання,  на підготовку висококваліфікованих фахівців для всієї України.